TAM METİN GÖNDERİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU!

Kongrede sunulan sözlü ve poster bildirilerin özetleri ve tam metinleri  kongre  bildiri kitabında yayınlanacaktır. Tam metin yayınlatmak isteyen katılımcılarımızın araştırma, olgu raporu veya derlemelerinin İngilizce olarak yazılmış tam metinlerini en geç 02 Eylül 2022 tarihine kadar  mice@kmice.com adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir. 

Tam metin bildiriler için yazım kuralları kongrenin web sitesinde duyurulacaktır.

Tam Metin Yazım Kuralları için tıklayınız.

ÖNEMLİ TARİHLER